לוגו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
טרומפקד

סקר ההכנה למפקד האוכלוסין

במהלך 2017 ייערך
טְרוֹמִפקד
טְרוֹמִפקד
– סקר ההכנה למפקד האוכלוסין.
הסקר ייערך ב-14 יישובים ויבחן את תהליכי העבודה לקראת ביצוע מפקד האוכלוסין בשנת 2020
במהלך 2017 ייערך
טְרוֹמִפקד
טְרוֹמִפקד
– סקר ההכנה למפקד האוכלוסין.
הסקר ייערך ב-14 יישובים ויבחן את תהליכי העבודה לקראת ביצוע מפקד האוכלוסין בשנת 2020
יצירת קשר

לשאלות בנושא טרומפקד - סקר ההכנה:
שיחת חינם 1-800-600-100 בין השעות 9:00–21:00
דוא"ל: mifkadinfo@cbs.gov.il
אתר: www.mifkad.cbs.gov.il