לוגו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
טרומפקד

סקר ההכנה למפקד האוכלוסין

במהלך 2017 ייערך
טְרוֹמִפקד
טְרוֹמִפקד
– סקר ההכנה למפקד האוכלוסין.
הסקר ייערך ב-14 יישובים ויבחן את תהליכי העבודה לקראת ביצוע מפקד האוכלוסין בשנת 2020
במהלך 2017 ייערך
טְרוֹמִפקד
טְרוֹמִפקד
– סקר ההכנה למפקד האוכלוסין.
הסקר ייערך ב-14 יישובים ויבחן את תהליכי העבודה לקראת ביצוע מפקד האוכלוסין בשנת 2020
בכל יישוב יידגמו חלק מהדירות, אליהן יגיעו הסוקרים על מנת לפקוד את הגרים בהן.
טרם הגעת הסוקרים, ניתן להשיב באינטרנט באמצעות הקישור בדף זה.


יצירת קשר

לשאלות :
שיחת חינם 1-800-600-100 בין השעות 9:00–21:00
דוא"ל: mifkadinfo@cbs.gov.il